สมาชิก TARADpay
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
ลืมรหัสผ่าน | สมัครใช้บริการ
TARADpay Counterservice
TARADpay Creditcard
TARADpay paypal
TARADpay paysbuy
เข้าสู่ TARADPay Premium
  ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

Username/ ชื่อผู้ใช้ *
Password / รหัสผ่าน * ความยาว 8-15 ตัวอักษร ไม่เว้นวรรค
Re-Password / รหัสผ่านอีกครั้ง *
Email / อีเมล์ *
 
  ข้อมูลส่วนตัวผู้ขอเปิดใช้บริการ

Type / ประเภทบุคคล บุคคลธรรมดา    บริษัทร้านค้า  *
Name / ชื่อ *
Surename / นามสกุล *
Address / ที่อยู่ *
Tel. / โทรศัทพ์ * ตัวเลขเท่านั้น
Fax / โทรสาร ตัวเลขเท่านั้น
Website / เว็บไซต์ที่ใช้บริการ *
IP Address of Merchant
URL of Merchant for TARADPay to return result *
URL of Merchant for TARADPay to return settled result *
 
  ข้อมูลธนาคารของผู้เปิดใช้บริการ

Bank Name/ ธนาคาร *
Bank Branch / สาขา *
Account Type/ ประเภทบัญชี *
Account Name / ชื่อบัญชี
*
Account No./ หมายเลขบัญชี * ตัวเลขเท่านั้น
Account No./ หมายเลขบัญชีอีกครั้ง * ตัวเลขเท่านั้น
 
  บริการที่ท่านต้องการสมัครเปิดใช้งาน

 
 • เลือกบริการที่ท่านต้องการสมัคร *
 • สมัครทุกบริการ (399 บาท / เดือน )
  สมัครการชำระเงินผ่านระบบเคาท์เตอร์เซอร์วิส (300 บาท / เดือน )
  สมัครการชำระเงินผ่านระบบเครดิตการ์ด (300 บาท / เดือน )
  สมัครการชำระเงินผ่านระบบ Paypal (300 บาท / เดือน )
  สมัครการชำระเงินผ่านระบบ Paysbuy (300 บาท / เดือน )
   
 • สมัครเป็นระยะเวลา *
 • 6 เดือน
  12 เดือน